NAGRADNA IGRA – OTROŠKI BAZAR 2023

NAGRADNA IGRA – OTROŠKI BAZAR 2. in 3. SEPTEMBER

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE (v nadaljevanju: Pravila)

  • Organizator: Organizator igre je AVTOHIŠA VIČ, D. O. O. , Tbilisijska 49, 1000 Ljubljana (v

nadaljevanju: organizator).

  • Trajanje: Nagradna igra poteka od 2. 9. 2023 do 3. 9. 2023 na naslovu Gospodarsko

razstavišče, Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana.

  • Pogoji sodelovanja: Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri ne smejo

sodelovati zaposleni v podjetju organizatorja. Za sodelovanje v nagradni igri je potrebno izpolniti

prijavnico, ki se jo dobi na naslovu nagradne igre.

  • Nagrada: 1. nagrada: 1x VIKEND NAJEM VOZILA PEUGEOT 308 SW; Štefka Poljanec Murn 2. nagrada: 5x SENČNIK ZA VETROBRANSKO STEKLO PEUGEOT; Mirsada Ališič, Razim Hadžipašic, Barbara Mandelj, Petra Kolenc, Sonja Lapoši,  3. nagrada: 10x PERSONALIZIRANE BARVICE; David Šlogar, Urška Kotnik, Alojz Verbovšek, Milanko Radić, Erik Vrbinc, Mojca Jelič, Julija Kamnar, Anja Musek, Maja Collori, Nina Mavri.

Prodajni svetovalec vas bo kontaktiral v roku 14 dni, da se dogovorite za termin vikend najema vozila Peugeot.

 

  • Žrebanje nagrade in obveščanje nagrajenca: Žrebanje bo v petek, 8.9.2023 na

naslovu organizatorja. Interna komisijo sestavi organizator. Žrebanje ne bo javno, izvede ga

3-članska komisija, ki o žrebanju naredi zapisnik. Nagrajenci bodo obveščeni po elektronski pošti oz. preko telefonske številke v roku

10 delovnih dni od žrebanja, njihovi podatki pa bodo objavljeni tudi na facebook strani in spletni strani Avtohiše

Vič. Pri tem organizator uporabi podatke, ki jih je posameznik navedel v formularju. Organizator

ne odgovarja za pravilno obveščanje o nagradi, če je dal posameznik netočne ali nepopolne

podatke; v kolikor organizator iz tega razloga ne more nagrajenca obvestiti o nagradi, nagrada

ostane nepodeljena.

  • Davčne obveznosti: Višina nagrad ne presega zneska, dovoljenega za ne obdavčitev nagrajenca.

Denarno izplačilo nagrad ni možno, zamenjava nagrad ni možna, nagrade se podelijo izključno

izžrebanemu nagrajencu in niso prenosljive.

  • Varstvo osebnih podatkov sodelujočih v nagradni igri: Sodelujoči v nagradni igri organizatorju

kot upravljavcu dovoljuje, da vodi, vzdržuje, združuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih

podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih

podatkov (Uradni list RS št. 94/07). Osebni podatki se bodo hranili za obdobje sedmih (7) let.

Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Upravljavec zbirke lahko obdeluje

zbrane osebne podatke za namene obveščanja o natečaju, vzorčenja, anketiranja in statistične

obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za

raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, in ugodnostih ter za druge trženjske namene.

Organizator/upravljavec se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen

če je to potrebno zaradi izvedbe natečaja ali za zgoraj navedene potrebe. V času upravljanja

osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka,

blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči

lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati

njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja in sicer pisno na naslov organizatorja.

Uporabnik lahko o morebitnih nepravilnostih obvesti direktno organizatorja igre AVTOHIŠA VIČ,

D.O.O., Tbilisijska 49, 1000 Ljubljana.

  • Druge določbe: Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh Pravil brez

predhodne najave in se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh, dopolnjene

pogoje objavil na spletni strani www.avtohisa-vic.si. S sodelovanjem v nagradni igri oz. z oddajo

podatkov v formularju udeleženci pristanejo na pravila nagradne igre. Ta pravila nagradne igre

so dostopna na spletni strani www.avtohisa-vic.si. Udeleženec z oddajo podatkov v formularju

potrjuje, da se s Pravili strinja. Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo

zaradi sodelovanja v nagradni igri. V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, in jih

ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani